Geschiedenis

HIS-THOR-IE van een basketbalclub

Gegroeid uit het enthousiasme van een collegeploeg – en trouwens nog steeds aan deze bron puttend voor de rekrutering van nieuwe leden – zag de basketbalclub Thor Tervuren het eerste levenslicht bij het begin van het seizoen 1975-1976.

Dat eerste seizoen was trouwens een seizoen van improvisatie. Zonder sponsor of subsidies waren we aangewezen op de steun van sympathisanten en trouwe aanhangers en op de volledige inzet van de leden, die de functies
van speler, trainer, coach, bestuurslid, secretaris, terreinafgevaardigde en nog veel meer, op harmonische wijze wisten te kumuleren. Met de jaren maakte improvisatie plaats voor meer structuur en steeg het ledenaantal gestaag.

Het groeiend aantal leden leidde tot de oprichting van een damesploeg en het opstarten van onze jeugdwerking. Dat onze jeugdwerking van een degelijk niveau is bewijzen de resultaten van onze senior- en jeugdploegen tijdens de voorbije seizoenen.

Onze visie

Basketbal is een sport die naast fysieke ontwikkeling ook heel wat bijdraagt tot techniekbeheersing, karakterscholing en sociale vorming. Wij bieden seniorspelers en jeugdspelers alle kansen om zich te ontwikkelen tot een goede basketbalspeler met sportieve persoonlijkheid.

De benadering verschilt natuurlijk grondig naargelang je seniorspeler, dan wel jeugdspeler bent. De bedoeling van jeugdopleiding is basketbal didactisch aan te leren volgens een programma dat door de trainer werd uitgewerkt.

Aangezien basketbal een ploegsport is, draagt deze sport ook heel wat bij tot de sociale vorming van haar beoefenaars: leren samenspelen, medespelers aanmoedigen, tegenspelers respecteren en scheidsrechters waarderen. En wie zich 100 % inspant, kan eigenlijk nooit verliezen.

Daar waar bij de jeugd de opleiding primeert, heeft de eerste ploeg een uitgesproken competitieve inslag. De seniors spelen om te winnen en houden een oog op het klassement, maar niet ten koste van alles. Een toffe, vriendschappelijke sfeer onder de spelers en de ploegomkadering draagt bij tot de gepaste mentaliteit.