Kom bij THOR

Aansluiting

Enkel spelers die een aansluitingskaart van de VBL (Vlaamse Basketballiga) ondertekend hebben, mogen meetrainen en zijn speelgerechtigd. Nieuwelingen krijgen de gelegenheid om tijdens een paar trainingen (op eigen verantwoordelijkheid wat betreft een ongeval) te ondervinden of basketbal hen ligt.
Valt het mee, dan moeten de speler en indien minderjarig (wat uiteraard het geval zal zijn bij een jeugdspeler) zijn wettelijke vertegenwoordiger (een van de ouders of voogd) een aansluitingskaart ondertekenen. Deze kaart krijg je van de clubsecretaris en ze moet ondertekend terugbezorgd worden. De clubsecretaris zorgt vervolgens voor de nodige formaliteiten van aansluiting bij de basketbalbond.

Medisch onderzoek

Het jaarlijks medisch onderzoek is een tweede absolute vereiste om aan wedstrijden en trainingen te mogen deelnemen. Ieder jaar, vóór aanvang van de competitie, moet er een Medisch getuigschrift 2017-2018 van het opgelegde model voorgelegd worden.

Lidgeld

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de start van het seizoen gepaard met de inning van de lidgelden.

Oproep tot medewerking

Op elke thuiswedstrijd van de jeugd en van de seniors zijn een ploegbegeleider en twee tafelofficials nodig, één om de wedstrijdklok en één om de 24-secondenshotklok te bedienen. Op verplaatsing zijn een ploegbegeleider en een aantekenaar nodig. Al deze officials moeten houder zijn van een licentie die bij de clubsecretaris kan bekomen worden. De club is graag bereid opleiding te geven aan medewerkers die zich voor deze taken willen beschikbaar stellen.

NB: een licentie als niet-speler is volkomen kosteloos. Daarenboven is een licentiehouder tijdens het uitvoeren van een tafeltaak verzekerd door polis niet-competitieleden van Ethias.

Contactgegevens

Wil je graag meer uitleg over de club en hoe je je kan aansluiten? Stuur een e-mail naar info@thortervuren.com en we sturen je zo snel mogelijk een antwoord terug.

Onthaalbrochure

Download nu de Onthaalbrochure Thor Basket Tervuren vzw 2017 – 2018 waarin ons intern reglement staat.